Rekvizīti

Lielvārdes novada pašvaldība
Lielvārdes novada Sporta centrs

Adrese: Raiņa iela 22, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070
Tālrunis: 29180320 (direktors)
E-pasts: sporta.centrs[at]lielvarde.lv

Norēķinu konti:
LV19HABA0551026635681
LV79UNLA0050018956818
LV57TREL980093274141