Ārsnieciskā vingrošana

Slider-3

Ārstnieciskās vingrošanas augstākais mērķis rehabilitācijas perioda beigās ir atjaunot optimālu fizisko sagatavotību, ļaujot klientam atgriezties ikdienas un brīvā laika, tai skaitā sporta, aktivitātēs.

Ārstnieciskā vingrošana ir kustību terapija fizioterapeita vadībā ar mērķi ārstēt kādu saslimšanu, koriģēt deformāciju, uzlabot muskuloskeletālo funkciju vai saglabāt veselību un kustību kvalitāti. Tās intensitāte un apjoms var mainīties no specifisku muskuļu vai atsevišķu ķermeņa daļu iesaistīšanas līdz vispārējām, augstas intensitātes slodzēm, sasniedzot jaunas fizisko spēju virsotnes.

Ārstnieciskās vingrošanas galvenie uzdevumi ir:

  • atjaunot vai uzlabot pātvietošanās spēju (mobilitāti) un kustību kvalitāti; atbrīvot saspringtos muskuļus, saites un fascijas;
  • mobilizēt locītavas, uzlabot mikrocirkulāciju;
  • uzlabot elpošanas kapacitāti;
  • attīstīt līdzsvaru un koordināciju;
  • mazināt stīvumu un rigiditāti;
  • veicināt relaksāciju;
  • atjaunot, saglabāt un uzlabot muskuļu spēku, lokanību  un izturību.

Ārstnieciskās vingrošanas augstākais mērķis rehabilitācijas perioda beigās ir atjaunot optimālu fizisko sagatavotību, ļaujot klientam atgriezties ikdienas un brīvā laika, tai skaitā sporta, aktivitātēs.

Inga Miglāne-Siliņa Aerobikas zāle Pirmdiena

19.30-20.30

Ceturtdiena

19.00-20.00

26417014