Ar 2017.gada 7. augustu Lielvārdes novada sporta centrā sākas mācību treniņu nodarbības tenisa grupu izglītojamajiem