Neformālā izglītība

lejupielāde (2)

Informācija topošajiem sporta speciālistiem….

Informācijai! Šodien 10.11.2015. Ministru kabineta sēdē izskatīja Noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām””. Informācija par izskatītajiem grozījumiem: Atbilstoši Sporta likuma 20.panta trešajai daļai uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu (turpmāk – sporta skolas) pedagogiem (treneriem) ir attiecināmas Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra…

IMG_1610

Jaunums Lielvārdes novada sporta centrā!