Interešu izglītība

  • super2
    Vieglatlētika un Teniss - SSG

    Fiziskā aktivitāte pirmsskolas vecuma bērniem.

"Kustības sekmē smadzeņu darbību un rosina domāšanu." 
Ž. Ž. Ruso