Interešu izglītība

Atšķirība starp mērķi un sapni ir termiņš...... veic izmaiņas uz veselīgāku dzīvesveidu šodien un maini savu dzīvi uz visiem laikiem!
Ainars Puķītis - Direktors
Ainars