Ainars Puķītis

Ainars

Lielvārdes novada sporta centra direktors

Izglītība
Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts (augstākā izglītība)
Darba stāžs
Sporta skolotājs kopš 1990.g. Lielvārdes sporta skolā kopš 1995.g.


Tālr. 2 9180320