Iveta Puķīte

lsl 344_

Trenere vieglatlētikā bērniem MT4 un MT7 vecuma grupās

Izglītība
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts (augstākā izglītība)
Darba stāžs
Sporta skolotāja un vieglatlētikas trenere kopš 1988.g.
Sasniegumi sportā
.
Vieglatlētikas trenere
Tālr.; fax: 2 5946232;