Zintis Bergmanis

zintisbergmanis

Treneris SSG un jaunākiem zēnu grupām florbolā

Izglītība
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (augstākā izglītība) Sporta speciālistu sretifikācijas komisija
Darba stāžs
Sporta skolotājs un treneris kopš 1981.g.
Sasniegumi sportā
.
Tālr.; fax: 2 9123617;