No 2017.gada 7.augusta mācību treniņu nodarbības uzsāk florbola grupu izglītojamie