Florbols

2016./2017.mācību gadā  profesionālās ievirzes izglītības programmu “Florbols” apguva 100 izglītojamie.

2017./2018.mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmu “Florbols” apgūst 100 izglītojamie.

Mācību treniņu nodarbību grafiki:

Lielvārdes novada sporta centrā

florbola_treniņu_grafiks_2017_2018_SC

Lielvārdes pamatskolā

florbola_treniņu_grafiks_2017_2018_Lielv_pmsk