Teniss

2016./2017.mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmu “Teniss” apguva 26 audzēkņi.

2017./2018.mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmu “Teniss” apgūst 26 audzēkņi.

Mācību treniņu nodarbību grafiks:

Lielvārdes pamatskolā

tenisa_treninu_grafiks_2017_2018_Lielv_pmsk