Vieglatlētika -interešu izglītība

Interešu izglītības programmas “Vieglatlētika” mērķis ir attīstīt vispusīgu, harmonisku personību jau pirmsskolas vecumā.

Interešu izglītības nodarbību grafiks 

interesu_izgl_vieglatl_2017_2018_SC