Vieglatlētika

2016./2017.mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vieglatlētika” apguva 63 izglītojamie.

2017./2018.mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vieglatlētika” apgūst 63 izglītojamie.

Mācību treniņu nodarbību grafiks:

Lielvārdes novada sporta centrā

vieglatletika_treninu_grafiks_2017_2018_SC