Vieglatlētika

2016./2017.mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vieglatlētika” apguva 63 izglītojamie.

Mācību nodarbību treniņu grafiki grupām tiks publicēti, sākoties jaunajai treniņu sezonai