Izcenojumi

N.p.k. Pakalpojums Cena,EURO (t.sk.PVN)
1. Mācību maksa mēnesī 12.00/mēn.
1.1. Mācību maksa gadā (ja maksa tiek veikta pa visu gadu kā viens maksājums) 108.00/gadā
1.2 Līdzfinansējuma maksa interešu izglītības programmās  5.50/mēn
2. Sporta zāles noma
2.1. Visa sporta zāle 25.00/h
2.2. Puse sporta zāles 15.00/h
3. Aerobikas, ārsnieciskās fizkultūras sporta zāle (90m2) noma 9,00/h
4. Cīņu sporta zāles (314.7 m2) noma  14.00/h
4.1. Viens apmeklējums 3.00/h
4.2. Abonements 20.00/mēnesī
4.3. Cīņu zāles noma 14.00/h
5.  Trenažieru zāle
5.1. Viens apmeklējums 3.50/1,5h
5.2. Aboniments mēnesī pieaugušajiem 28.00/mēnesī
5.3. Aboniments mēnesī skolniekiem 18.00/mēnesī
5.4. Visas trenažieru zāles noma 40.00/1,5h
6. Telpu noma (mēnesī) līgumi īrniekiem 3,00/m2
7. Sporta sacensību apmeklējums, ieejas maksa
7.1. Starptautiskās sacensības 3.00
7.2. Valsts mēroga sacensības 1.50
7.3. Sporta centra audzēkņiem (visas sacensības) ieejas maksa 1.00
8.  Galda spēļu noma
8.1. Galda teniss 1.50/h
8.2. Biljards 2.00/h
9.  Citi pakalpojumi
9.1. Sporta inventāra noma (bumba-basketbola, futbola, volejbola; rakete-tenisa, badmintona) 1.50/h
9.2. Āra tenisa laukuma īre (Avotu ielā 2) 7.00/1,5h
9.3. Tenisa raketes, bumbiņu īre 3,00/1,5h
9.4. Sporta centra bezmaksas pakalpojumi svētdienās no plkst. 10.00-13.00 (brīvajā laikā no plānotajiem pasākumiem) 0.00
9.5. Saunas izmantošana (pirmā stunda) 10.00/h
9.6. Saunas izmantošana (katrā nākamā stunda) 7.00/h
9.7. Skrejceļa izmantošana 4.00/h
9.8. Smilšu volejbola laukuma noma 0.00

Lielvārdes novada domes sēdes Nr.2 lēmums Nr.10″Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.februāri.Sīkāk ar lēmumu var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv (sadaļā-lēmumi)