Uzmanību. Izmaiņas Lielvārdes novada sporta centra darba laikos ar 2018.gada 2.janvāri.