Maksas pakalpojumi

Lielvārdes novada Sporta centra sniegtie maksas pakalpojumi un maksa par tiem

Nr.p.k.PakalpojumsCenaEUR (ar PVN)
1.Sporta zāles noma (1 stunda).
1.1.Visa sporta zāle (1495 m2)40.00
1.2.Viena puse no sporta zāles (volejbols, basketbols, teniss)20.00
2.Aerobikas, ārstnieciskās fizkultūras sporta zāles (90.6m2) noma (1 stunda)10.00
3.Cīņu sporta zāles (314.7m2) 3.stāvā.
3.1.Viens apmeklējums (1 stunda)3.50
3.2.Abonements mēnesī 20.00
3.3.Zāles noma (1stunda)15.00
4.Trenažieru zāle.
4.1.Viens apmeklējums (1,5 stundas)3.50
4.2Abonements mēnesī pieaugušajiem30.00
4.3.Abonements mēnesī skolniekam, studentam, pensionāram20.00
4.4.Visa trenažieru zāles noma (1,5 stunda)50.00
5.Skrejceļa izmantošana (1 stunda)8.00
6.Palīgtelpas (ģērbtuve un dušas) (stunda)4.50
7.Ģērbtuve un dušas (vienam cilvēkam) (reize)2.00
8.Saunas un tās palīgtelpu noma.
8.1.Noma par pirmo stundu10.00
8.2.Noma par otro un katru nākamo stundu5.00
9.Telpu noma 1m23.00
10.Telpu nomas republikas mēroga sporta sacensībām, ja netiek pārdotas ieejas biļetes (cenā ietilpst sporta inventāra, skaņu aparatūras un elektroniskā tablo izmantošana) 1 stunda40.00
11.Sporta centra noma pasākumiem (1 stunda)70.00
12.Galda spēļu noma (stunda).
12.1Galda teniss2.00
12.2.Biljards2.00
13.Līdzmaksājums mācību maksai.
13.1.Līdzmaksājums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (vieglatlētika, florbols, teniss) mēnesī15.00
13.1.1Līdzmaksājums mācību maksai gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (ja maksa tiek veikta par visu gadu kā viens maksājums)135.00
13.2Līdzmaksājums interešu izglītības programmās.
13.2.1Līdzmaksājums valsts mērķdotācijas līdzfinansējuma programmās7.50
13.2.2Maksas programmās20.00
14.Sporta sacensību apmeklējums, ieejas maksa.
14.1.Starptautiskas sacensības3.00
14.2.Valsts mēroga sacensības2.00
14.3.Sporta centra audzēkņiem (visās sacensībās)1.00
15.Multifunkcionālais laukums (Āra tenisa laukums).
15.1.Inventāra (tenisa bumbiņu, tīkla, tenisa rakete) noma (1,5 stundas)5.00
15.2.Āra tenisa laukums pie Lielvārdes pamatskolas noma (1,5 stundas)7.00
16.
Volejbola laukums ar tribīnēm (stunda)
8.00
17.Stadiona noma (stunda)53.00
17.1Stadiona viens vieglatlētikas celiņš treniņu nodarbībām (stunda)2.50
17.2.
Stadiona viens mešanas sektors treniņu nodarbībām (pa vienam katrā stadiona galā) (stunda)
2.00
17.3.Stadiona teritorijas izmantošana vieglatlētikas nodarbībām (ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem) (stunda)30.00
17.4.
Stadiona teritorijas izmantošana vieglatlētikas sacensībām (ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem) tribīnēm un palīgtelpām (stunda)
40.00
17.5.Futbola laukums sporta nodarbībām (stunda)22.50
17.6.
Futbola laukums sacensībām ar tribīnēm un palīgtelpām (spēle 90 min.)
50.00
17.7.Tāllēkšanas bedre (stunda)1.00
17.8.Tribīnes (stunda)10.00
17.9.Inventārs vieglatlētikas disciplīnām (atspēriena bloks/3gb.; bumbiņas mešanai/tāllēkšanas bedres inventārs/šķēps/barjeras 4gb./augstlēkšanas paklāji 2gb.) (stunda)1.00

Saskaņā ar:  Ar Lielvārdes novada domes 27.05.2020. lēmumu Nr. 168 (prot. Nr.10, 21.punkts)