Maksas pakalpojumi

Lielvārdes novada Sporta centra sniegtie maksas pakalpojumi un maksa par tiem

Nr.p.k.PakalpojumsCenaEUR (ar PVN)
1.Sporta zāles noma (1 stunda).
1.1.Visa sporta zāle (1495 m2)35.00
1.2.Viena puse no sporta zāles (volejbols, basketbols, teniss)20.00
2.Aerobikas, ārstnieciskās fizkultūras sporta zāles (90.6m2) noma (1 stunda)9.00
3.Cīņu sporta zāles (314.7m2) 3.stāvā.
3.1.Viens apmeklējums (1 stunda)3.00
3.2.Abonements mēnesī20.00
3.3.Zāles noma (1stunda)15.00
4.Trenažieru zāle.
4.1.Viens apmeklējums (1,5 stunda)3.50
4.2Abonements mēnesī pieaugušajiem28.00
4.3.Abonements mēnesī skolniekam, studentam18.00
4.4.Visa trenažieru zāles noma (1,5 stunda)40.00
5.Skrejceļa izmantošana (1 stunda)6.00
6.Saunas un tās palīgtelpu noma.
6.1.Noma par pirmo stundu10.00
6.2.Noma par otro un katru nākamo stundu7.00
7.Telpu noma 1m23.00
8.Telpu nomas republikas mēroga sporta sacensībām, ja netiek pārdotas ieejas biļetes (cenā ietilpst sporta inventāra, skaņu aparatūras un elektroniskā tablo izmantošana) 1 stunda45.00
9.Sporta centra noma pasākumiem, koncertiem (1 stunda)70.00
10.Galda spēļu noma (stunda).
10.1Galda teniss1.50
10.2.Biljards2.00
11.Audzēkņu mācību maksa.
11.1.Profesionālajās programmās (vieglatlētika, florbols, teniss) mēnesī12.00
11.1.1Mācību maksa gadā profesionālajās ievirzes programmās (ja maksa tiek veikta par visu gadu kā viens maksājums)108.00
11.2Interešu izglītības programmas.
11.2.1Valsts mērķdotācijas līdzfinansējuma programmās5.50
11.2.2Maksas programmās10.00
12.Sporta sacensību apmeklējums, ieejas maksa.
12.1.Starptautiskas sacensības3.00
12.2.Valsts mēroga sacensības2.00
12.3.Sporta centra audzēkņiem (visās sacensībās)1.00
13.Āra tenisa laukums.
13.1.Laukuma izmantošana (1,5 stunda)7.00
13.2.Tenisa raketes, bumbiņu īre (1,5 stunda)3.00
14.NBS armijas vajadzībām sporta nodarbības sporta centrā 1 stundas (sporta zāle, garderobes, trenažieru zāle)32.50
15.Svītrots ar 27.09.2017. grozījumiem, lēmums nr.459.
16.Sporta centra telpu izmantošanas bezmaksas pakalpojumi.
16.1.Svītrots ar 30.01.2019. grozījumiem, lēmums nr.19.
16.2.Lielvārdes novada Sporta centra sporta skolas profesionālās interešu izglītības nodarbības0,00
16.3.Sporta nodarbības, kas nav organizētas trenera vadībā, Lielvārdes novada iedzīvotājiem svētdienās no plkst.10.00 līdz 13.00 brīvajā laikā no plānotajiem pasākumiem( ar 26.10.2016. grozījumiem, lēmums Nr.555)0,00
16.4.Pašvaldības organizētiem pasākumiem(ar 30.01.2019. grozījumiem, lēmums Nr.19)0,00
16.5.Lielvārdes pašvaldības policijas darbiniekiem trenažieru zāles apmeklējums darba dienās, darba laikā, iepriekš vienojoties ar Lielvārdes novada sporta centra direktoru(ar 27.07.2016.grozījumiem, lēmums Nr.401)0.00

Saskaņā ar:  Ar Lielvārdes novada domes 26.08.2015. lēmumu Nr. 228

Grozījumi  – saskaņā ar Lielvārdes novada domes lēmumiem:

  • 27.07.2016.lēmums Nr. 401;
  • 26.10.2016. lēmumu Nr. 555;
  • 27.09.2017.lēmumu Nr. 459;
  • 30.01.2019.lēmumu Nr. 19.