Vēstures fakti

Saskaņā ar Lielvārdes pilsētas domes lēmumu Nr.3 no 1995. gada 1.marta – tiek dibināta Lielvārdes pilsētas bērnu – jaunatnes sporta skola, kas atrodas Lielvārdes pamatskolas ēkā, savukārt direktors Ainars Puķītis darbu uzsāk jau 1995.gada 1.februārī.

Pirmie sporta veidi, kuros bērni un jaunieši varēja apgūt prasmes – basketbols, lakross, aerobika un vispārējā fiziskā sagatavotība.

2002.gadā sporta skola saņems savu pirmo akreditāciju un valsts finanšu līdzekļus treneru algām.

2004.gada 7.decembrī ar Lielvārdes novada domes Lēmumu Nr.12 mainīts nosaukums – Lielvārdes novada sporta centrs.

2004.gada 30.decembrī tiek saņemti atzinumi no Valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra – Jēkabpils filiāle” un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes par Universālās halles pie E.Kauliņa vidusskolas Raiņa ielā 22, Lielvārdē  gatavību ekspluatācijai.

 No 2005.gada janvārī Lielvārdes novada sporta centrs pārceļas uz tagadējo ēku Raiņa ielā 22, Lielvārdē.

2009.gada 15.decembrī saņemta Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 4371902202, kas izsniegta Lielvārdes novada Sporta centram.

2021.gada 1.jūlijā saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu un Ogres novada nolikumu mainīts nosaukums – Lielvārdes Sporta centrs.