Vieglatlētika

Profesionālās ievirzes izglītības programma Vieglatlētika

2018./2019.m.g. Sporta centrā trenējās 84 vieglatlēti sekojošās treniņgrupās:

Grupa Treneris
Interešu izglītība (5-7 g.) Inga Makare
MT-1 (8-11 g.) Inga Makare
MT-4 (11-14 g.) Dina Korpe-Jefremova
MT-6 (13-16 g.) Iveta Puķīte
MT-7 (14-17 g.) Iveta Puķīte

Izglītojamie piedalās starpnovadu, reģionu un republikas mēroga vieglatlētikas sacensībās dažādās vieglatlētikas disciplīnās. Prasmīgākie vieglatlēti iekļūst Latvijas izlasē. Papildinformācija par dalību sacensībās un rezultātiem www.athletics.lv

Profesionālās ievirzes izglītības programmas specifiskie mērķi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes, lai:

  • attīstītu vieglatlētikai nepieciešamās speciālās fiziskās īpašības;
  • apgūtu vieglatlētikas pamatdisciplīnu tehnisko izpildījumu, taktikas paņēmienus;
  • attīstītu izglītojamā individuālās spējas un pilnveidotu prasmi tās pielietot vieglatlētikas disciplīnās;
  • veidotu vieglatlētikas sacensību tiesāšanas prasmes;
  • dotu iespēju izglītojamajiem apliecināt sevi vieglatlētikas sacensībās, gūstot augstus rezultātus.