Vieglatlētika

Profesionālās ievirzes izglītības programma Vieglatlētika

2023./2024.m.g. Sporta centrā trenējās 83 vieglatlēti šādās treniņgrupās:

Grupa Treneris
Interešu izglītība – vispusīgā fiziskā sagatavotība pirmsskolas vecums (maksas grupa – 30 EUR mēnesī) Vita Mazitāne – Pikšena
SSG (5-9 gadi)Dina Korpe -Jefremova
MT-1 (8-10 gadi) Agris Pikšens
MT-2 (9-11 gadi) Agris Pikšens
MT-4 (11-13 gadi) Agris Pikšens
MT-6 (13-15 gadi) Iveta Puķīte

Izglītojamie piedalās starpnovadu, reģionu un republikas mēroga vieglatlētikas sacensībās dažādās vieglatlētikas disciplīnās. Prasmīgākie vieglatlēti iekļūst Latvijas izlasē. Papildinformācija par dalību sacensībās un rezultātiem www.athletics.lv

Profesionālās ievirzes izglītības programmas specifiskie mērķi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes, lai:

  • attīstītu vieglatlētikai nepieciešamās speciālās fiziskās īpašības;
  • apgūtu vieglatlētikas pamatdisciplīnu tehnisko izpildījumu, taktikas paņēmienus;
  • attīstītu izglītojamā individuālās spējas un pilnveidotu prasmi tās pielietot vieglatlētikas disciplīnās;
  • veidotu vieglatlētikas sacensību tiesāšanas prasmes;
  • dotu iespēju izglītojamajiem apliecināt sevi vieglatlētikas sacensībās, gūstot augstus rezultātus.