Vietnes piekļūstamība

Lielvārdes sporta centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Lielvārdes sporta centrs – https://sportslielvarde.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Lielvārdes sporta centrs tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Galvenajā navigācijā pārvietojoties ar taustiņu “Tab” tiek atvērtas izvēlnes pamata nodaļas un arī izvēlnes apakšnodaļas.
  • Pamatastruktūras elementi (navigācija, satura laukums) ir korekti, bet testēšanas rīks atsevišķos sānu laukumus uztver kā pamatstruktūras laukumus.
  • Pārvietojoties ar tastatūras taustiņu “Tab” lapas saitēm neiet cauri loģiskā secībā un vizuālais fokuss vietām nav gana pamanāms.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.05.2023.. Izvērtēšanu veica Ainars Puķītis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Informāciju var iegūt telefoniski un klātienē: Lielvārdē, Raiņa iela 22.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: ainars.pukitis@lielvarde.lv

Zvaniet: 29180320

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ainars Puķītis, direktors,
ainars.pukitis@lielvarde.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Ogres novada pašvaldības Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Direktors Ainars Puķītis .