Teniss

Profesionālās ievirzes izglītības programma – Teniss

2018./2019.m.g. Sporta centrā trenējās 36 tenisisti sekojošās treniņgrupās:

Grupa Treneris
MT-1 (7-10 gadi) Ainars Puķītis
MT-2 (8-11 g.) Ainars Puķītis, Ainārs Zariņš
MT-5 (11-14 g.) Ainārs Zariņš

Izglītojamie piedalās novada un republikas mēroga tenisa sacensībās, vecāko grupu izglītojamie iekļūst Latvijas tenisa reitingā. Papildinformācija par dalību sacensībās un rezultātiem www.lts.lv

Profesionālās ievirzes izglītības programmas specifiskie mērķi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes, lai:

  • praktiski pielietotu tenisa noteikumus;
  • pārzinātu un praktiski izmantotu atbilstošu tenisa spēles tehniku un taktiku;
  • iegūtu un uzturētu labu vispārējo fizisko formu un pilnveidotos tenisa speciālajā fiziskajā sagatavotībā;
  • pilnveidotu zināšanas un praktiski psiholoģiski sagatavotos sacensībām;
  • veidotu tenisa tiesāšanas prasmes.