Teniss

Profesionālās ievirzes izglītības programma – Teniss

2023./2024.m.g. Sporta centrā trenējās 36 tenisisti šādās treniņgrupās:

Grupa Treneris
MT-3 (9-11 g.) Reinis Kārkliņš
MT-6 (12-14 g.) Ainars Puķītis
MT -6 (12-14 g.) Reinis Kārkliņš

Izglītojamie piedalās novada un republikas mēroga tenisa sacensībās, vecāko grupu izglītojamie iekļūst Latvijas tenisa reitingā. Papildinformācija par dalību sacensībās un rezultātiem www.lts.lv

Profesionālās ievirzes izglītības programmas specifiskie mērķi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes, lai:

  • praktiski pielietotu tenisa noteikumus;
  • pārzinātu un praktiski izmantotu atbilstošu tenisa spēles tehniku un taktiku;
  • iegūtu un uzturētu labu vispārējo fizisko formu un pilnveidotos tenisa speciālajā fiziskajā sagatavotībā;
  • pilnveidotu zināšanas un praktiski psiholoģiski sagatavotos sacensībām;
  • veidotu tenisa tiesāšanas prasmes.