Uzņemšanas dokumenti

Informācijai – Visi iestājdokumenti pieejami arī Lielvārdes Sporta centrā pie dežurantes. Sīkāka informācija, zvanot direktora vietniecei pa tālruņa nr.25122362

Bērniem un jauniešiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības programmas jau apguva pagājušajā gadā vai šajā mācību gadā apgūs interešu izglītības programmu, ir jāiesniedz tikai iesniegums.