Par Sporta centru

Lielvārdes novada Sporta centrs, ir Lielvārdes novada domes dibināta sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas veic šādas funkcijas:

  • nodrošina  sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu;
  • īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku, nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus Lielvārdes novada iestādēm, organizācijām, iedzīvotājiem un ar savu darbību veicina veselas un fiziski attīstītas sabiedrības veidošanu.

Izglītības iestādes  adrese: Raiņa iela 22, Lielvārde, LV-5070

Izglītības iestādes juridiskais status: pastarpinātas pārvaldes iestāde

Sporta centrs īsteno šādas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • 20V813 00 1 Florbols;
  • 30V813 00 1 Florbols;
  • 20V813 00 1 Teniss;
  • 20V813 00 1 Vieglatlētika;
  • 30V813 00 1 Vieglatlētika.