Normatīvie dokumenti

Licences:

Profesionālās ievirzes sporta programmai Florbolā mācību ilgums – 8 gadi, programmas kods -20V 813 00 1Licences Nr. P_2385, izsniegta 27.04.2020.
Profesionālās ievirzes sporta programmai Florbolā mācību ilgums – 4 gadi, programmas kods -30V 813 00 1 (pēc 8 gadu programmas pabeigšanas) Licences Nr. P_2386, izsniegta 27.04.2020.
Profesionālās ievirzes sporta programmai Tenisā mācību ilgums – 8 gadi, programmas kods -20V 813 00 1 Licences Nr. P_2387, izsniegta 27.04.2020.
Profesionālās ievirzes sporta programmai Vieglatlētikāā mācību ilgums – 8 gadi, programmas kods -20V 813 00 1 Licences Nr. P_2388, izsniegta 27.04.2020.
Profesionālās ievirzes sporta programmai Vieglatlētikā mācību ilgums – 4 gadi, programmas kods -30V 813 00 1 (pēc 8 gadu programmas pabeigšanas) Licences Nr. P_2389, izsniegta 27.04.2020.

Aicinām iepazīties ar Lielvārdes Sporta centra aktualizēto rīcību fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumā!Uzņemšanas dokumentus skatīt šeit