2023.2024.mācību gadā Lielvārdes Sporta centrs īstenos dažādas profesionālās ievirzes izglītības programmas

Aicinām bērnus un jauniešus apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas. Tos, jauniešus, kuri jau apgūst kādu no programmām, gaidām atkal mācību treniņu nodarbībās!