1.jūnijā Lielvārdes novada Sporta centrā labāko sportistu, treneru un sporta entuziastu godināšana pasākumā “Sporta laureāts”

2019.gada 1.jūnijā Lielvārdes novada Sporta centrā teiksim paldies labākajiem Lielvārdes novada sportistiem, treneriem, sporta entuziastiem.

Šogad  ikvienam Lielvārdes novada iedzīvotājam atbilstoši ar Pasākuma “Lielvārdes novada sporta laureāts 2019”  nolikumā noteiktajiem kritērijiem ir iespēja 8 nominācijām izvirzīt labākos sportistus, sporta darba entuziastus, trenerus, pasākumus :

  • Gada sportists”
  • “Gada sporta komanda”
  • “Gada treneris”
  • “Mūža ieguldījums sportā”
  • “Gada entuziasts sportā”
  • “Tautas sporta Gada pasākums”
  • “Gada tautas sportists/komanda”
  • “Gada tehnisko sporta veidu sportists”

Esiet aktīvi! 

Anketas jāiesniedz līdz 2019.gada 10.maijam (ieskaitot) elektronikski  e-pastā ainars.pukitis@lielvarde.lv vai sporta.centrs@lielvarde.lv,   vai personīgi Lielvārdes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē

Ar pasākuma “Lielvārdes novada sporta laureāts 2019” nolikumu var iepazīties tīmekļa vietnēs: www.lielvarde.lv un www.sportslielvarde.lv