AKTUĀLA INFORMĀCIJA SPORTA CENTRA TRENERIEM, IZGLĪTOJAMAJIEM UN IZGLĪTOJAMO VECĀKIEM

No 2020.gada 18.maija atsākam nodarbības klātienē – stadionā un tenisa kortos. Nodarbības notiek TIKAI atbilstoši grafikiem un ievērojot attiecīgos noteikumus!

Jebkādu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar treneri vai Sporta
centra vadību.