Būtiska informācija!!!

CIENĪJAMIE LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA APMEKLĒTĀJI!

Saskaņā ar 2020.gada 12.martā Latvijas Ministru prezidenta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā laikā, 2002.gada 13.m arta Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores I.Reķes rīkojumu Nr. LNP1.2-1/20/31 “Par rīcību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pasākumu nodrošināšanai” un 2020.gada 13.marta Lielvārdes novada Sporta centra direktora rīkojumu Nr. 1-14/20/6 “Par darba organizēšanu Lielvārdes novada Sporta centrā izsludinātās ārkārtējās situācijas Latvijā laikā”

No 2020.gada 13.marta plkst.15.00

LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRS APMEKLĒTĀJIEM IR SLĒGTS

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Par turpmākajām darbībām informēsim tīmekļa vietnē www.sportslielvarde.lv