Lielvārdes novada sporta centrā mācību gads noslēdzas ar jauno sportistu, viņu vecāku un kolektīva kopīgu pasākumu

2017.gada 26.maijā Lielvārdes novada sporta centrā mācību gada noslēguma pasākumā kopā sanāca izglītojamie un viņu vecāki, lai atskatītos uz gada laikā sasniegto, atcerētos veiksmīgākos mirkļus un pārdomātu, ko pilnveidot, pie kā strādāt, lai veiktos labāk. Svinīgajā pasākumā sporta centra direktors un vietniece teica paldies jauniešiem par atdevi un motivāciju atbildīgi un ar pilnu atdevi trenēties, par sasniegtajiem rezultātiem dažāda līmeņa sacensībās, treneriem  – par ieguldīto pašaizliedzīgo darbu, par jauniešu motivēšanu augstiem sasniegumiem un vecākiem par nesavtīgo atbalstu gan kā aktīvākajiem līdzjutējiem visās sezonas spēlēs, gan padomdevējiem saviem bērniem, gan sadarbības partneriem treneriem un sporta centra vadībai.

Šogad sporta centra mācību gada noslēguma pasākumā četras profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vieglatlētika” jaunietes saņēma apliecības par profesionālās ievirzes izglītību, kas ir pirmais solis ceļā uz augstāka līmeņa sporta izglītības iegūšanu. Lielvārdes novada sporta centra absolventes – Džūlija Pivare, Aiga Bernāne, Rēzija Kozuliņa un Simona Dreimane. Ja arī jaunietes neizvēlēsies savu turpmāko dzīvi saistīt ar sportu, labs pamats veselīgam un aktīvam dzīvesveidam jau ir ielikts.

Lielu prieku un gandarījumu gan jaunajiem sportistiem , gan viņu vecākiem sniedza sporta centra vadības un atbalstītāju sarūpētie pārsteigumi pēc pasākuma svinīgās daļas –  paši mazākie sportisti ar savu neizsīkstošo enerģiju metās izbaudīt piepūšamās pils atrakcijas, savukārt vecāko grupu jaunieši, vecāki un treneri izbaudīja ielu vingrotāju Street Warriors piedāvātos priekšnesumus un baudīja sporta centra atbalstītāju sarūpētās uzkodas un atspirdzinājumus. Paldies SIA “Gaļas nams – Ādaži” par gardajām desiņām un IK “GAMMA – Ā” dzērieniem un maizīti, Kafejnīcai  „Panna” par sagādāto kurināmo.

Pasākuma noslēgumā jaunie florbolisti , Latvijas čempioni savā vecuma grupā – U16 un U13 grupu jaunieši, kopā ar  saviem treneriem Iļju Nazarovu un Kasparu Kreimani iedibināja jaunu tradīciju  – iestādīja pirmās divas tūjas, kā simbolu neizsīkstošai enerģijai un apņēmībai vienmēr būt labā formā. Pie tūjām  tiks novietotas izgaismotas plāksnītes ar čempionu vārdiem. Šajā brīdī ikviens jaunais sportists bija apņēmības pilns, ka nākamajā gadā tieši viņš kopā ar savu treneri stādīs kociņu un viņa vārds apliecinās augstāko sasniegumu izvēlētajā sporta veidā.

Šī pasākuma moto – tikai visi kopā mēs varam sasniegt visaugstākās  virsotnes – attaisnojās katrā brīdī, jo visu vakaru izjutām kopā būšanas prieku, gandarījumu par paveikto un cerību par augstākajām virsotnēm sportā.

Paldies visiem Lielvārdes novada sporta centra izglītojamajiem un viņu vecākiem, treneriem un darbiniekiem par mūsu kopīgo darbu!

Foto no pasākuma   http://foto.inbox.lv/ainisp/LNSC_2017-noslegums

Lielvārdes novada sporta centra direktors Ainars Puķītis