Lielvārdes novada Sporta centrs atjauno tradīciju – mācību gadu atklāt ar vienotības skrējienu

Cienījamie Lielvārdes novada Sporta centra izglītojamie, izglītojamo vecāki un treneri!

Tiekamies 2019.gada 1.septembrī plkst. 12.00 E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas stadionā, lai kopīgā skrējienā atklātu Jauno 2019./2020. mācību gadu!