Lielvārdes Sporta centrā no 15. novembra trenažieru zāle sāk darboties “Zaļajā režīmā”

Cienījamie Lielvārdes Sporta centra trenažieu zāles apmeklētāji!

No 15.novembra Lielvārdes Sporta centra trenažieru zāli var apmeklēt, ievērojot šādu kārtību:

  1. Pirms trenažieru zāles apmeklējuma, jāsaskaņo savs apmeklējuma laiks pa tālruni 29180320, jo vienlaicīgi trenežieru zālē drīkst atrasties ierobežots skaits apmeklētāju.
  2. Ierodoties uz treniņu, jāuzrāda nodarbības apmeklējuma apmaksas dokuments.
  3. Ierodoties Lielvārdes Sporta centrā, obligāti jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs sertifikāts un personu apliecinošs dokuments – ja apmeklētājs neuzrāda 2. un 3.punktā norādītos dokumentus, viņš Sporta centrā netiek ielaists.
  4. Pēdējais apmeklējums jāpiesaka vismaz 2 stundas pirms Sporta centra darba laika beigām.
  5. Viena trenažieru zāles apmeklējuma laiks ir 1,5 stundas ilgs – apmeklētāja atbildība ir precīzi ievērot treniņu laikus!
  6. Apmeklējot Sporta centru, pirms ieejas obligāti jādezinficē rokas, sejas masku drīkst noņemt, tikai uzsākot treniņu procesu trenažieru zālē.
  7. Pēc trenažieru zālē esošā inventāra lietošanas beigām, tas obligāti jādezinficē.