Lielvārdes Sporta centrs aicina pieteikties interešu izglītības programmās

Iesniegumi dalībai programmās pieejami Sporta centrā pie dežurantes, kā arī tīmekļa vietnē www.sportslielvarde.lv

Iesniegumā jā ieraksta izvēlētā interešu izglītības programma. Lai uzzinātu sīkāku informāciju, aicinām zvanīt attiecīgās programmas trenerim.

Interešu izglītības programmu norises laiki un vietas būs redzami grafikā no 02.09.2022. www.sportslielvarde.lv un FB kontā

Nodarbības ir BEZMAKSAS! Aicinām izmantot iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm!