Lielvārdes Sporta centrs sācis jauno mācību gadu ar sportiskām aktivitātēm katrā grupā

Liels paldies visiem Lielvārdes Sporta centa izglītojamajiem un treneriem par aktīvu darbošanos mācību gada atklāšanas pasākumā! Paldies vecākiem par atbalstu un jauniešu motivēšanu aktīvam dzīvesveidam!

Lai jaunais mācību gads mums visiem veiksmīgs, sportiskām aktivitātēm un augstiem sasniegumiem bagāts! Tiekamies treniņos!

Lielvārdes Sporta centra direktors Ainars Puķītis!