Lielvārdes sporta skola savu atbalstītāju un laba vēlētāju pulkā sagaidījusi 25.gadskārtu

2020.gada 2.februāris Lielvārdes novada Sporta centram ir ļoti nozīmīgs datums, jo pirms 25 gadiem -1995.gada 2.februārī Lielvārdē tika nodibināta Lielvārdes sporta skola. Jubilejas reizē Sporta centra direktors uz sarunu klātienē aicināja gan dibinātāju – tā laika Lielvārdes domes priekšsēdētāju Aivaru Trosku, gan tā laika skolu direktorus – Andri Gribustu un Andi Pētersonu, kas atbalstījuši jaunās sporta skolas dibināšanas ideju.

Pasākuma laikā direktors teica paldies gan pirmajam treneriem tenisā Andrim Kušķim, gan pirmajiem treneriem sporta skolā – Edgaram Siliņam, Zintim Bergmanim un Dinai Korpei-Jefremovai.

Uz atmiņu sarunu direktors aicināja arī trenerus ar ilggadēju darba pieredzi – Iļju Nazarovu, Pēteri Imšu, Kasparu Kreimani.

Patīkami, ka atmiņās par laiku pirms 25 gadiem dalījās arī tā laika grāmatvede Irēna Janševska. Paldies direktors teica arī savai sekretārei Mairitai Šveikovskai.

Pasākuma laikā atmiņās dalījās un panākumus arī turpmāk vēlēja tā laika trenere, šobrīd – Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga.

Šajā vakarā Sporta centru sveica un atzinīgus vārdus teica gan vecāku padomes priekšsēdētājs Aigars Rudzītis, gan Latvijas profesionālās ievirzes direktoru padomes pārstāvji, gan daudzi citi viesi.

Pasākuma kulminācija bija Lielvārdes novada pašvaldības sirsnīgie sveicieni Lielvārdes novada Sporta centra direktoram un pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” pasniegšana.

25. gadadiena ir godam sagaidīta! Lai mums visiem kopā panākumi un augsti sasniegumi arī turpmāk!

Paldies visiem un ikkatram, kas bija kopā ar mums visus šos gadus, kas vienmēr atbalsta sporta centru un sirdī ir sporta entuziasts!