Ogres novadā sportam ir atbalsts

Vakar, 2021.gada 5.oktobrī, Biedrības “Sporta klubs “Lielvārde”” valde un virslīgas florbola komanda “Lielvārde FatPipe” tikās ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu un domes deputātu Jāni Silņu.

Tikšanās laikā florbola komanda spēlētāji iepazīstināja Ogres pašvaldības vadību ar saviem mērķiem un sasniegumiem, pārrunāja dažādus ar attīstību saistītus jautājumus un identificēja problēmjautājumus. Ogres novada domes priekšsēdētājs piedāvāja jaunus sadarbības modeļus komandas attīstības nodrošināšanai, piemēram, Ogres novada pieejamās sporta infrastruktūras izmantošanas iespējas, dažādu sporta speciālistu piesaisti. Tāpat novada vadība atzinīgi novērtēja komandas spēlētāju ieguldījumu Lielvārdes vārda popularizēšanā gan valsts, gan Pasaules līmenī, jo komandas spēlētāji savu novadu un Latviju pārstāvējuši Pasaules čempionātā florbolā, iegūstot 5.vietu.

 Tikšanās laikā biedrības “Sporta klubs ‘” Lielvārde” valde Ogres domes vadību iepazīstināja ar kluba paveikto gan virslīgas komandas veiksmīgas dalības Latvijas čempionātā nodrošināšanai, gan Lielvārdes pilsētas un pagasta sporta attīstībā. 

Tikšanās noslēgumā Ogres novada domes priekšsēdētājs aicināja gan spēlētājus, gan komandas vadību turpināt iesākto, popularizējot Lielvārdes un nu arī Ogres novada vārdu Latvijas, Eiropas un Pasaules florbola sabiedrībā. Savukārt Lielvārdes komandas vadība apliecināja, ka uz jaunajām florbola komandas formām būs Ogres novada simbolika.

Esam gandarīti par Ogres novada pašvaldības vadības nostāju sporta jautājumu risināšanā, sporta jomas sakārtošanā  – sports ir nozīmīgs ikviena iedzīvotāja dzīvē, tas jāattīsta gan augstu sportisko sasniegumu, gan amatieru līmenī, sportam jābūt pieejamam ikvienam novada iedzīvotājam.

Lielvārdē florbols arī turpmāk būs un attīstīsies! Lielvārdes Sporta centrs dod iespēju bērniem jau no pirmskolas vecuma sākt apgūt pirmās iemaņas vispārējā fiziskajā sagatavotībā un florbolā, nodrošinot florbola prasmju pilnveidošanu līdz pat spēlēšanai Latvijas izlases sastāvā.