Labākos Lielvārdes novada sportistus un Lielvārdes novada Sporta centra izglītojamos sveiksim pasākumā “Sporta laureāts”

Jau 2019.gada 1.jūnijā plkst.18.00 tiekamies Lielvārdes novada Sporta centrā!