Lielvārdes Sporta centrā mācību gads noslēdzas ar jauno vieglatlētu un tenisistu izlaidumu un visu sporta centra grupu jauniešu, treneru un vecāku sporta aktivitātēm

Lai arī šogad saulīte mūs nelutina ar siltām dienām, Lielvārdes Sporta centra jauniešiem, vecākiem un treneriem smaids sejā un labs garastāvoklis šodien ir ikkatram, jo šodien ir brīnišķīgi kopā būšanas svētki.

Šogad Lielvārdes Sporta centru  absolvē  seši jaunie tenisisti (treneris Rihards Šorendo) un piecpadsmit vieglatlēti (trenere Dina Korpe – Jefremova). Pasākumā gan Lielvārdes Sporta centra direktors Ainars Puķītis, gan direktora vietniece Oksana Grimaļuka- Nazarova teica sirsnīgu paldies gan treneriem, gan jauniešiem un viņu vecākiem par augstajiem sasniegumiem sportā un nu jau ne tikai Lielvārdes Sporta centra, bet arī Ogres novada vārda popularizēšanu.

Šogad gada absolventa tituls tika Lielvārdes Sporta centra profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vieglatlētika” audzēknim Rihardam Zemītim. Paldies jaunietim gan par sportiskajiem sasniegumiem, gan aktīvu iesaistīšanos treniņu procesā un attieksmi pret sportu!

Sirsnīgus vārdus saviem treneriem veltīja jaunieši un viņu vecāki, jo, kas bērnu atveduši uz Sporta centru, nav ticējuši, ka jaunieši kļūs par labiem sportistiem, ka sports kļūs arī par viņu ģimenes ikdienu!

Pēc svinīgā pasākuma Sporta centra zālē turpinājās sporta aktivitātes, kurās nu jau piedalījās visi Lielvārdes Sporta centra audzēkņi, arī interešu izglītības audzēkņi, viņu treneri un aktīvākie audzēkņu vecāki. Tie ir īstie svētki, kad treneri un vecāki kopā ar saviem bērniem un jauniešiem piedalās sporta aktivitātēs un izbauda kopā būšanas prieku!

Pasākumu visaugstākajā līmenī šogad “uz saviem pleciem iznesa” direktora vietniece Oksana, treneris Iļja un 1.līgas florbolisti! Paldies viņiem par šiem svētkiem!

Pasākums noslēdzās ar visu dalībnieku skrējienu “Pa saulei”, kas Lielvārdē kļuvis par tradīciju un kurā piedalās katrs iedzīvotājs, kurš  atbalsta veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Mācību gads noslēdzies, bet sporta aktivitātes un sacensības turpināsies visu gadu! Paldies katram Lielvārdes Sporta centra trenerim par ieguldīto darbu, par sniegto atbalstu saviem audzēkņiem, paldies audzēkņu vecākiem, paldies ikvienam Sporta centra darbiniekam, jo tikai kopā mēs esam spēks!

Lielvārdes Sporta centra direktors Ainars Puķītis