Maija izskaņā godināsim Lielvārdes novada sportistus paākumā “Lielvārdes novada sporta laureāts 2021”

Jau vairāk nekā gadu dzīvojam neierastā situācijā – sporta sacensības lielākoties ir palikušas ārpus mūsu ikdienas, tomēr arī šajā laikā kaut nedaudz vai neierastā veidā sportistiem ir izdevies pierādīt sevi, aizstāvēt savu un novada vārdu Latvijas un starptautiskā līmenī.

Šogad maija izskaņā vēlamies godināt Lielvārdes novada sportiskākos iedzīvotājus un labākos sportistus.

Aicinām ikvienu Lielvārdes novada iedzīvotāju, atbilstoši ar pasākuma “Lielvārdes novada sporta laureāts 2021” nolikumā  noteiktajiem kritērijiem, 8 nominācijām izvirzīt labākos sportistus, sporta darba entuziastus, trenerus, pasākumus. 

Nominācijas:

  • “Gada sportists”,
  • “Gada sporta komanda”,
  • “Gada treneris”,
  • “Mūža ieguldījums sportā”,
  • “Gada entuziasts sportā”,
  • “Tautas sporta Gada pasākums”,
  • “Gada tautas sportists/komanda”,
  • “Gada tehnisko sporta veidu sportists”.

Anketas jāiesniedz līdz 2021. gada 19.aprīlim (ieskaitot) elektroniski  e-pastā ainars.pukitis@lielvarde.lv vai sporta.centrs@lielvarde.lv,  vai personīgi Lielvārdes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.

Paldies katram Lielvārdes novada iedzōtājam, kas šajā mums visiem smagajā laikā sirdī nesuši sporta garu!

Esiet aktīvi!

Lielvārdes novada Sporta centra direktors Ainars Puķītis