Priecīgas, sirdī saulainas un veselīgas Lieldienas!

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdī,

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī,

Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Priecīgus tuvojošos svētkus! Lai visiem Lielvārdes novada Sporta centra audzēkņiem, viņu vecākiem, treneriem un darbiniekiem veselība, izturība un prieks arī turpmāk!Liels paldies Lielvārdes novada Sporta centra darbiniekiem par izveidotajiem rotājumiem! Putni atgriezušies arī pie Sporta centra!